Exposicions temporals
Temporada

Exposició fotográfica PUNT I SEGUIT. LA TRATA NO ÉS EL FINAL.

A través d'aquest treball fotogràfic, promogut pel Secertariat Episcopal de Migracions, és preten visibilitzar isensibilitzar davant de la situació d'abús i explotació de persones víctimes de la trata, així com denunciar la indiferència social davant d'aquesta realitat.