Presentació de la nova web del Palau Ducal i les GigaFotografies de les pinturas de la Galeria Daurada

El 31/01/11, en: Palau Ducal de Gandia., horari: 11.00 am

Palau Ducal de Gandia.

Presentarem als mitjans de comunicació la nova web del Palau Ducal amb les noves integracions fotogràfiques: les visites virtuals i les GigaFotografies.

Al Saló de Corones a les 11.00 a.m.