Confèrencia del Círculo de Amigos de San Francisco de Borja

The 30/11/18, in: Saló de Corones, timetables: 20:00h

Saló de Corones

El Palau Ducal dels Borja acull la confèrencia "La restauració de les pintures de la Galeria Daurada del Palau Ducal dels Borja de Gandia" a càrrec del Dr. Vicent Guerola Blay(Universitat Politècnica de València).